Thema Vrouwenweek 2015

De Internationale Vrouwendag is van oudsher een dag waarop vrouwen zich bezinnen op hun sociale en maatschappelijke positie, met als uitgangspunt dat niet alleen materiële vooruitgang belangrijk is maar ook en vooral de kwaliteit van het leven. In het begin lag de nadruk op het verkrijgen van gelijke rechten en kansen, tegenwoordig ligt het accent steeds meer op ontmoeting, informatie, empowerment en communicatie tussen de diverse vrouwengroepen in de samenleving. Vrouwendag is nu een dag waarop vrouwen met de meest uiteenlopende culturele achtergronden en leefstijlen elkaar kunnen ontmoeten om informatie uit te wisselen over politiek, maatschappij, leef- en beroepssituaties, maar ook om feest te vieren en te herdenken wat er allemaal al bereikt is.

De viering van de dag vindt meestal plaats rondom een bepaald thema, een actueel onderwerp dat voor vrouwen belangrijk is. Er is geen landelijk thema; lokale groepen en organisaties beslissen zelf welk onderwerp er op hun viering centraal staat.

Het thema van de Friese Vrouwenweek 2015 is Ambitie. Hieronder wordt meestal verstaan het streven om een betere positie te krijgen, om hogerop te komen in een organisatie. Het gaat over gedrag vertonen dat erop is gericht carrière te maken en succes te boeken. Meestal betreft het dan carrières op de arbeidsmarkt, in het bedrijfsleven, de overheid en de politiek. En aangezien vrouwen op de arbeidsmarkt nog steeds minder ver komen dan mannen, vooral in de top, krijgen ze nogal eens het verwijt dat ze niet ambitieus genoeg zijn.

Deze opvatting van ambitie is echter nogal beperkt. Want in meer algemene zin is ambitie het streven naar een bepaald doel, moeite doen om iets te bereiken, om jezelf te ontwikkelen zodat je een bepaalde taak of functie beter uit kunt voeren. Dit is niet alleen verbonden aan de arbeidsmarkt, maar kan op alle terreinen van de maatschappij worden toegepast. Ook hier geldt dat niet alleen materiële vooruitgang belangrijk is, maar vooral de kwaliteit van het leven.

Ambitie is belangrijk voor onze identiteit en voor ons welzijn. Ergens goed in zijn en daarvoor erkenning krijgen vervult een diepe, menselijke behoefte. In de Friese Vrouwenweek 2015 ontmoeten vrouwen met ambities elkaar.