Partners


8 Maart Comité Fryslân
Amnesty International, Leeuwarden
BALA Centrum voor Kracht en Balans, Wergea
Bibliotheek Dokkum
Bibliotheek Drachten
Bibliotheek Hurdegaryp
Bond van Zangkoren Friesland
Marijke de Bie, Marssum
Caleidoscoop, Heerenveen
Cultureel Centrum De Klameare, Workum
Cultureel Centrum De Skans, Gorredijk
Eltsenien, Leeuwarden
Filmhuis Kollum
Filmhuis Sense, Dokkum
Fries Museum, Leeuwarden
Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond
Galerie Bloemrijk Vertrouwen / Gerhild van Rooij, Aldtsjerk
Galerie Van Henken, Leeuwarden
Historisch Centrum Leeuwarden
Jongerencentrum MIX, Wolvega
Klankbad Janne, Leeuwarden
Kleurrijk Vrouwenwerk, Heerenveen
Koot Art, Leeuwarden
KORAAL, Boksum
Life Creations, Leeuwarden
Like Yoga, Beetsterzwaag
Miks Welzijn, Joure
Museum Hannemahuis, Harlingen
Passage Chr.-Maatschappelijke Vrouwenbeweging Gewest Friesland
Schermzaal Tóth, Aldtsjerk
Slieker Film, Leeuwarden
Stichting Cultureel Nut, Workum
Studio Jagersma, Leeuwarden
Timpaan Welzijn
Titus Brandsma Huis, Leeuwarden
Karen Vasbinder-van Loon, Leeuwarden
Vluchtelingenwerk Friesland Noord, Dokkum
VrouwenCentrum Full House, Sneek
Vrouwen van Nu Fryslân
Werkgroep Internationale Vrouwendag Lemmer
Werkgroep Vrouwen Intercultureel Dongeradeel
Wijkcentrum De As, Heerenveen
Yoga met je Hart, Drachten