8 maart Internationale Vrouwendag

Sinds het begin van de vorige eeuw wordt in de hele wereld op 8 maart de Internationale Vrouwendag gevierd. Op deze dag wordt er aandacht besteed aan de positie van vrouwen en meiden, omdat deze nog nergens ter wereld gelijkwaardig is aan die van mannen.

Vrouwen vormen de helft van de wereldbevolking, werken bijna twee derde van het totaal aantal werkuren, krijgen één tiende van het wereldinkomen en bezitten minder dan één honderdste van alle eigendom. Geweld tegen vrouwen komt overal voor en veel vrouwen hebben geen zeggenschap over hun lichaam en hun leven. Macht, eigendom en verantwoordelijkheid zouden gelijk verdeeld moeten zijn tussen mannen en vrouwen in huishoudens, binnen de familie, in de sociale omgeving, op het werk en in de politiek.

Internationale Vrouwendag wordt wereldwijd op verschillende manieren ingevuld. In veel landen is het een feestdag voor vrouwen, waarop gezamenlijk wordt gegeten en gedanst. In (voormalige) socialistische landen is het een officiële feestdag waarop vrouwen bloemen krijgen van hun man of hun werkgever. In andere landen heeft de Vrouwendag een politieke betekenis en gebruiken vrouwen deze dag om aandacht te vragen voor de verbetering van hun maatschappelijke en economische positie.

De viering van de Vrouwendag kreeg wereldwijd meer impact door het Internationale Jaar van de Vrouw in 1975 en de officiële erkenning als Internationale Vrouwendag door de Verenigde Naties in 1978. In Nederland zijn er vele landelijke, provinciale en plaatselijke activiteiten. In Fryslân wordt de dag vanaf 1979 gevierd en dit is in de loop der jaren uitgegroeid tot de Friese Vrouwenweek. In 2015 vindt de Vrouwenweek plaats van vrijdag 6 t/m zaterdag 14 maart.